زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

وکالت اتفاقی چیست؟

۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۲۳:۱۵ | 960 بازدید

وکالت اتفاقی چیست؟

وکالت اتفاقی به این معنا می باشد که شخص بدون دارا بودن پروانه ی وکالت به صورت استثنائی و محدود از حق خویشاوندان...

ادامه مطلب

  دادرسی

👇تفاوت حکم و قرار👇

۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۲۳:۱۳ | 959 بازدید

👇تفاوت حکم و قرار👇

1) حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می¬شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.
2)...

ادامه مطلب

  دادرسی

♦️♦️شهادت دروغ👇👇

۱۳۹۵/۰۴/۰۴ ۲۲:۱۹ | 965 بازدید

📝كسانيكه در دادگاه به ضرر ديگري شهادت مي دهند اگر مشخص شود شهادت آنها دروغ بوده چه مجازاتي در انتظارشان است؟

✏️به استناد ماده 649...

ادامه مطلب

  جرایم

🔴مجازات مزاحمت تلفنی:

۱۳۹۵/۰۴/۰۴ ۲۱:۴۹ | 734 بازدید

✍✍ناآگاهی مثل پهن کردن فرش قرمزی برای مجرمان است به همین دلیل در بسیاری از موارد ناآگاهی قربانی نقش قابل‌توجهی در وقوع جرم دارد....

ادامه مطلب

  جرایم