زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

انواع سند ملکي چيست؟

۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۱۹:۵۶ | 583 بازدید

شرح :

1-سند قطعي ( داراي سند مالکيت ( :در اين نوع مالکيت-اعم از مسکوني، تجاري و غيره-سند ملک ( ھمان دفترچه مالکيت يا سند سيم سربي يا...

ادامه مطلب

  املاک