زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

جعل

۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۱۱:۵۸ | 150 بازدید

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. این...

ادامه مطلب

  جرایم

قتل

۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۱۱:۲۸ | 146 بازدید

انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به...

ادامه مطلب

  جرایم